Bělidlo na lebky Klever

Vaše cena:285 včetně DPH

Dostupnost:Skladem

Naše cena v EUR:11,4 EUR

Kód položky: 802

Více informací

 

Bělidlo na trofeje

Charakteristika výrobku

• bělení trofejí -lebka kostní

• vhodné k prvnímu preparování

• vhodné pro restaurování

Vydatnost na 5 jeleních nebo 15 srnčích lebek 

Návod na použití

Zarovnaná polévková lžíce (cca. 15-30g) na 300ml rozpustíme v horké (studené?) vodě a lebku zabalenou ve vatě zalejeme roztokem.

Lebku ponoříme do roztoku. Necháme přes noc (!!! Upozornění !! může silně šumět, nádobu naplňujte nejvýše do poloviny obsahu) a následně zahřejte na cca. 50°C.

Jiná možnost je lebku omotat vatou a polít.

 Asi po 15 hodinách trofej opláchněte čistou vodou, případně  pokud ještě není výsledek uspokojivý, postup bělení opakujte.

Použitelné také pro bělení lebek zažloutlých.

Zbylý odpad  použitého roztoku je možno likvidovat vylitím do kanalizace.

!!! upozornění !!!

Zdraví škodlivý při polykání. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal, nebo etiketu. Zcitlivění (sensibilita) vdechováním nebo při styku s kůží je možná.

Při zasažení očí vypláchnout větším množstvím čisté vody a poradit se s lékařem. Nevdechujte!

Chraňte před dětmi!